Genel Kurullar Ertelendi

Genel Duyurular
5.11.2020
PAYLAŞ

Pandemi sürecinde kooperatif ortakları için riski en aza indirmek ve ortaya çıkabilecek zararların önüne geçmek amacıyla, Bakanlık Makamının 02.10.2020 tarihli Onayı ile 7244 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca kooperatif ve üst kuruluşların olağan genel kurul toplantıları,01.12.2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Ertelenen genel kurulların bu tarihten itibaren üç ay içerisinde yapılması ve mevcut organların görev, yetki ve sorumluluklarının erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam etmesi uygun görülmüştür.


01.12.2020 Tarihi itibari ile süreçle ilgili bir değişiklik olduğu takdirde üyelerimiz bilgilendirilecektir.


STETOSKOP KOOPERATİFLERİ YÖNETİM KURULLARI